Masala box

மசாலா பெட்டி - எங்களிடம் கோவில்களுக்கு தேவையான அனைத்து வெண்கலம் மற்றும் பித்தாளை சிலைகள், குத்துவிளக்கு, கீரிடம், கோபுர கலசம், ஆலய மணி, கலச குடம், பிரசாத பாத்திரம் போன்ற அனைத்தும் கிடைக்கும்.